بررسی پارامترهای تزریق

بررسی پارامترهای تزریق

بررسی تاثیر پارامترهای تزریق، موقعیت و شکل دریچه تزریق بر دقت ابعادی قطعه پلاستیکی تزریقی

عوجاج در قطعات پلاستیکی ناشی از انقباض نامتقارن، از جمله مهمترین عیوب می باشد که همواره مهندسین طراح را به چالش فرا می خواند. در این مقاله، پس از طی مراحل آماده سازی مدل از روی قطعه واقعی که دچار مشکل اعوجاج بود، و مدل سازی سیستم راهگاهی و کانال خنک کاری در نرم افزار Moldflow، به بررسی اثر موقعیت و شکل دریچه تزریق بر اعوجاج لبه در یک قطعه دقیق پرداخته شده است و برای کاهش انقباض، پارامترهای فرآیند نیز بهینه شده اند. نتایج حاکی از آن است که موقعیت و شکل دریچه تزریق بر شکل و میزان اعوجاج قطعه تاثیر بسزایی دارند. همچنین در راستای تولید قطعات دقیق با کمترین مشکل انقباض و اعوجاج، پارامتر های تزریق تاثیر قابل توجهی داشته و بهینه سازی آن ها ضروری است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 + 10 =

Call Now Buttonتماس فوری